Händelser under året

Uddevalla Försvarshistoriska förening

...beaktar försvarsintresset i Uddevalla, nutid och dåtid.

2019-09-16

Kalendarium för 2019

Klart-  Ett antal arbetsdagar/kvällar (ospecadedatum)

Klart - Två ordinarie öppethållandekvällar där extra vikt läggs på gräsröjning, skräpplock mm (se öppethållande schema)


Utgått - Höstresa, se förstasidan

Planeras för - Julfest, kommer att visas på förstasidan

Pågår - Extra öpppethållande för grupper och enskilda. Dessa kommer också att visas på förstasidan.


Ospecificerade dagar som kommer att visas på förstasidan

Klart - Reparera flaggstång

Klart - Sätta upp handledare

Klart - Snickra våningssäng