Öppethållande

Uddevalla Försvarshistoriska förening

...beaktar försvarsintresset i Uddevalla, nutid och dåtid.

2019-09-16


Årets ordinarie schema är genomfört. Har du önskemål att besöka oss före det att ordinarie schema kommer före 2020 så kontakta oss på e-post.Adressen finns längst ner på 1:a sidan.


Ett extraöppet finns planerat 23/9 kl. 10:00.


// Styrelsen


Värden öppnar lucka mot norr, sätter upp två vimplar på kupolerna, plockar skräp i närområdet, ställer i ordning stolar, sätter upp 4 st skyltar