Hem

Uddevalla Försvarshistoriska förening

...beaktar försvarsintresset i Uddevalla, nutid och dåtid.

2020-02-18

Årsmötets plats

Sjömanshusmuseet, St Hellevigsgatan 4


2020-01-12

Årsavgift 2020

Fastslogs på årsmötet i mars 2019, 200:-/person.

Swich 1234955902, på detta numret kan du betala medlemsavgiften.

Vi har också ett bankkontonummer. Kontakta ordförande om du hellre vill anväda bankkontot för inbetalningar


2020-01-12

Årsmöte 2020

Datum: 24 februari
Tid: 18:00

Plats: St Hellevigsgatan 4, Sjömanshusmuseet (ändrad info 18/2)

Kontakta gärna vår valberedning (Lars-Åke, Kent, Kaj) om du kan tänka dig att ställa dig till förfogande för arbeta i styrelsen.
Givetvis så sker val vid årsmötet. Föreningen behöver er medverkan i arbetet med att driva föreningen utöver öppethållande och renovering!


2019-10-21

Behov av renovering av "yttertaket"

Vi konstaterar att vi till våren 20 behöver börja att göra en del gjutningsarbete på taket. Detta får göras/påbörjas på en lördag eller söndag.Vi hinner inte detta på en kväll/förmiddag.


2017-01-12

En länk till info om skansen....

Länk till vy över Skansberget

Efter att du öppnat kartan så klickar du sedan på den "nålen" som motsvar vår skans. Då kan du läsa lite info om den.Intresserad....kontakta oss på webmaster@uddevallafhf.se