Hem

Uddevalla Försvarshistoriska förening

...beaktar försvarsintresset i Uddevalla, nutid och dåtid.

2018-11-15

Vi behöver ändra starttid och dag. Ordförande åker från Jönköping 15:30 onsdag.

Ny dag, Torsdag 22

November på Stadshuset, 18:00

Speciellt inbjuden är Valberedningen Lars-Åke

 

2018-11-15

Julfest

Plats: Försvarsmuseet

Dag: 7 december

Tid: 18.00 med mingel

Anmälan till Anders senast fredag 30 november.

Om du uteblir trots anmälan får du betala 200:-

Här måste vi alla hjälpa till och städa, diska, torka disken och ställa undan allt samma kväll....... om du inte vill gå hit själv vid 08 på lördag morgon och plocka undan allt

 

2018-02-28

Årsavgift 2018

Fastslogs på årsmötet i mars 2017, 200:-/person.

Swich 1234955902, på detta numret kan du betala medlemsavgiften.

Vi har också ett bankkontonummer. Kontakta ordförande eller kassör om du hellre vill anväda bankkontot för inbetalningar.

 

2017-01-12

En länk till info om skansen....

Länk till vy över Skansberget

Efter att du öppnat kartan så klickar du sedan på den "nålen" som motsvar vår skans. Då kan du läsa lite info om den.

 

 

Intresserad....kontakta oss på webmaster@uddevallafhf.se