Händelser under året

Uddevalla Försvarshistoriska förening

...beaktar försvarsintresset i Uddevalla, nutid och dåtid.

2017-04-21

 

Kalendarium för 2017

Öppningsdag 29/4 10.00 - 13.00 ("arbetsdag")

Stängningskväll 12/9 17.00 - 19.30 ("arbetskväll")

Julfest

 

Ospecificerade dagar:

Öppna glugg åt öster

Snickra våningssäng

Snickra ljuddämpning till elverk

Snickra halkskydd på trätrappa