Händelser under året

Uddevalla Försvarshistoriska förening

...beaktar försvarsintresset i Uddevalla, nutid och dåtid.

2018-04-18

 

Kalendarium för 2018

Öppningsdag 28/4 10.00 ("arbetsdag")

Stängningskväll 11/9 17.00 ("arbetskväll")

Julfest 30 november eller 7 december

 

Ospecificerade dagar:

Öppna glugg åt öster

Snickra våningssäng