Händelser under året

Uddevalla Försvarshistoriska förening

...beaktar försvarsintresset i Uddevalla, nutid och dåtid.

2019-01-07

 

Kalendarium för 2019 publiceras efter årsmötet i mitten av mars.

Nedanstående datum/tider gällde för 2018.

 

Kalendarium för 2018

Öppningsdag 28/4 10.00 ("arbetsdag")

Stängningskväll 11/9 17.00 ("arbetskväll")

Julfest 30 november eller 7 december

 

Ospecificerade dagar:

Öppna glugg åt öster

Snickra våningssäng