Styrelsen/ Styrelsemöte

Uddevalla Försvarshistoriska förening

...beaktar försvarsintresset i Uddevalla, nutid och dåtid.

2018-04-18

 

Styrelsen 2018

konstituering sker 25/4

Ordförande Anders Löfström

Kassör Kjell Rutgersson

Sekreterare Martin Löfström

Vice ordf Björn Löfström

Ledamot Christer Edwinsson

Suppleant Carina Edvardsson (1:a ersättare)

 

Revisor Annika Löfström

Revisor Patrik Tillack

Rev.suppl Kurt Olsson

2018-04-18

 

 

Styrelsemöten 2018

 

Tisdag 9 januari 18:30 Blidvädersgränd

Onsdag 28 februari 18:30 Turkosvägen

Tisdag 13 mars, reservdag inför årsmötet

Torsdag 22 mars 18:00 Lotcen

Onsdag 25 april 18:30 Stadshuset

Onsdag 23 maj 18:30 Fortet

Onsdag 27 juni 18:30 Fortet

Onsdag 15 augusti 18.30 Fortet

Onsdag 26 sept.18.30 plats ____________

Onsdag 24 okt.18.30 plats _____________

Onsdag 21 nov.18.30 plats ____________

 

2016-06-20

Nya medlemmar godkänns via beslut av styrelsen, så är du intresserad kontakta föreningen via webmailen.