Styrelsen/ Styrelsemöte

Uddevalla Försvarshistoriska förening

...beaktar försvarsintresset i Uddevalla, nutid och dåtid.

2017-04-21

 

Styrelsen 2017

 

Ordförande Anders Löfström

Kassör Kjell Rutgersson

Sekreterare Martin Löfström

Vice ordf Björn Löfström

Ledamot Christer Edwinsson

Suppleant Carina Edvardsson (1:a ersättare)

 

Revisor Annika Löfström

Revisor Patrik Tillack

Rev.suppl Kurt Olsson

2017-11-19

 

 

Styrelsemöten 2017

 

Onsdag 18 januari 18.00 Stadshuset

Onsdag 15 februari 18:00 Stadshuset

Måndag 13 mars, Blidvädersgränd

Onsdag 22 mars 19:30 konstituerande styrelsemöte Lotcen

Lördag 29 april 12:00 Fortet

Onsdag 24 maj 18:00 Fortet

Onsdag 28 juni 18:30 Fortet

Tisdag 15 augusti 18.30 Fortet

Onsdag 27 sept.18.30 plats Tant Bruns väg

Onsdag 18 okt.18.30 plats Blidvädersgränd

Onsdag 22 nov.18.30 plats Nordanvindsvägen 8 E

Fredag ___ dec ____ plats ___________

2016-06-20

Nya medlemmar godkänns via beslut av styrelsen, så är du intresserad kontakta föreningen via webmailen.