Styrelsen/ Styrelsemöte

Uddevalla Försvarshistoriska förening

...beaktar försvarsintresset i Uddevalla, nutid och dåtid.

2019-04-17


Styrelsen 2019


Ordförande Anders Löfström

Kassör        VAKANT

Sekreterare Martin Löfström

Ledamot      Björn Löfström

Ledamot     Kjell Rutgersson

Ledamot     Carina Edvardsson-Ljungkvist

Suppleant    VAKANT


Revisor         Annika Löfström

Revisor         Patrik Tillack

Rev.suppl     Kurt Olsson

2019-04-17


Styrelsemöten 2019


Onsddag 9 januari 18:00 Stadshuset

Onsdag 13 februari 18:00 Stadshuset

Måndag 4 mars, reservdag inför årsmötet

Tisdag 12 mars 20:00 Sjömansmuseet, efter årsmötet

Lördag 27 april 12:00, Fortet under öppningsdagen

Onsdag 22 maj 18:00 Fortet

Onsdag 26 juni 18:00 Fortet

Torsdag 15 augusti 18.00 Fortet

Tisdag 17 sept.18.00 plats ____________

Tisdag 22 okt.18.00 plats _____________

Tisdag 19 nov.18.00 plats ____________


2016-06-20

Nya medlemmar godkänns via beslut av styrelsen, så är du intresserad kontakta föreningen via webmailen.