Styrelsen/ Styrelsemöte

Uddevalla Försvarshistoriska förening

...beaktar försvarsintresset i Uddevalla, nutid och dåtid.

2018-04-18

 

Styrelsen 2018

 

Ordförande Anders Löfström

Kassör Kjell Rutgersson

Sekreterare Martin Löfström

Vice ordf Björn Löfström

Ledamot Christer Edwinsson

Suppleant Carina Edvardsson (1:a ersättare)

 

Revisor Annika Löfström

Revisor Patrik Tillack

Rev.suppl Kurt Olsson

2019-01-07

 

Styrelsemöte för 2019 publiceras efter årsmötet i mitten av mars.

Nedanstående datum/tider i gul markering gällde för 2018.

 

 

Styrelsemöten 2019

 

Onsddag 9 januari 18:00 Stadshuset

Onsdag 13 februari 18:00 Stadshuset

Måndag 4 mars, reservdag inför årsmötet

Torsdag 22 mars 18:00 Lotcen

Onsdag 25 april 18:30 Stadshuset

Onsdag 23 maj 18:30 Fortet

Onsdag 27 juni 18:30 Fortet

Onsdag 15 augusti 18.30 Fortet

Onsdag 26 sept.18.30 plats ____________

Onsdag 24 okt.18.30 plats _____________

Onsdag 21 nov.18.30 plats ____________

 

2016-06-20

Nya medlemmar godkänns via beslut av styrelsen, så är du intresserad kontakta föreningen via webmailen.